Гръбначни изкривяванияКинезитерапия при гръбначни изкривявания

Гръбначни изкривявания в детските и учебни заведения

Гръбначни изкривявания в детските и учебни заведения, полезна информация за всеки родител.

Гръбначни изкривявания в детските и учебни заведения

Правилната стойка не само определя естетичния външен вид, но тя е свързана и с доброто функциониране, както на органите на движението, така и на всички жизнено важни органи и системи.

Гръбначните изкривявания са често срещан проблем при децата в училищна възраст. Причините за това са различни и могат да се търсят, както в травми и заболявания на костната система, така и във вредните навици и в продължителното заемане на неудобна поза на училищния чин.

Резултатите от профилактичните прегледи показват, че до 2003 г. гръбначните изкривявания са на първо място в структурата на заболяемостта на учениците. След 2004 г. процентът на учениците с тези отклонения намалява, но гръбначните изкривявания продължават да са сред водещите заболявания, регистрирани от личните лекари. Най-уязвими са децата от начална училищна възраст и учениците в етапа на ранния пубертет (11-14 г.). Податливи на гръбначни изкривявания са деца с недостатъчно добро физическо развитие, понижен мускулен тонус, зрителни смущения, прекарани инфекциозни заболявания.

Появата на гръбначните изкривявания при учениците могат да бъдат като резултат от действието на неблагоприятни фактори от външната среда: неправилно седене на чина или стола, носенето на ученическите чанти винаги в едната ръка или на едното рамо, разговор по телефона само на едното ухо, отпускане на единия крак при стоеж, навика да се спи на една и съща страна върху меко легло.

Податливи на гръбначни изкривявания са по-често деца с недостатъчно добро физическо развитие, със слаб тонус на мускулите, след прекарани инфекциозни заболявания и със зрителни смущения.

Неправилна стойка се характеризира с функционални отклонения от нормалната стойка, но без структурни промени на гръбначния стълб, без ограничения в активните и пасивните движения. Неправилното телодържане може да бъде коригирано напълно в легнало положение, при навеждане напред или при волево стягане на мускулатурата при заставане “мирно”. Възможностите за коригиране с помощта на изправителна гимнастика и подходящ спорт са най-големи.

Профилактиката на гръбначните изкривявания е съвкупност от мерки, които могат да се провеждат както в домашна обстановка, така и в училище.

Профилактични мероприятия на гръбначните изкривявания в детските и учебни заведения.

 • подреждането на учениците в класните стаи да бъде на подходящи за възрастта и ръста чинове;
 • децата с отклонение в стойката и тези с гръбначни изкривявания да се поставят на средната редица;
 • педагозите да обръщат внимание на правилното телодържане и на правилната работна поза по време на часа – гърбът опира облегалката на стола/чина, краката да имат опора;
 • при умора, децата да се приближат до чина, да се подпрат симетрично на двете длани под брадичката на свити в лактите ръце в опора на масата;
 • редовно провеждане на утринна гимнастика с изправителна насоченост;
 • децата да носят чантите/раниците на гърба си; .
 • отделяне на достатъчно време за физически упражнения и спорт – необходимо е подрастващите да имат добре организиран дневен режим, който включва правилно редуване на сън и бодърстване, учене, работа и отдих.
 • Благоприятно въздействие като лечебен и профилактичен метод при гръбначните изкривявания оказват системните занимания с плуване, пързалянето с кънки и ски, волейбол, баскетбол и др.
 • На децата и учениците трябва да се осигури разнообразно и пълноценно хранене, а храната трябва да бъде богата на витамини и минерали;
 • Тежестта на ученическите раници да не надвишава 10-15 % от теглото на ученика;
 • За намаляване теглото на ученическите чанти трябва да се осигури възможност учебниците, учебните помагала и пособия, спортен екип и др. на най-малките ученици да се оставят в класните стаи (стелажи, индивидуални гардеробчета), тъй като при целодневното обучение учениците подготвят уроците си в училище;

Препоръки към родителите и профилактични мероприятия на гръбначните изкривявания у дома:

 • Формирайте у детето си навици да се придържа към здравословен дневен режим.
 • Работното място на ученика в къщи трябва да бъде близо до прозореца и светлината да пада отляво.
 • Наблюдение на детето , докато се подготвя за училище: тялото му трябва да бъде изправено, главата леко наклонена напред, лактите свободно да опират на масата, а краката, свити под прав ъгъл в коленете, да опират на пода с цялото стъпало. Разстоянието между очите и книгата или тетрадката трябва да бъде 35-40 см.
 • Учениците трябва да носят учебниците си в раница, направена от олекотен материал с по-лека конструкция. Теглото й не трябва да бъде по-голямо от 10-15 % от теглото на детето.
 • Приучете детето да спи в подходяща поза: по гръб с изпънати край тялото ръце, на равно и твърдо легло с ниска възглавница.
 • Внимателно оглеждайте тялото на детето си в профил и анфас. При най-малкото съмнение за наличие на асиметрия потърсете лекарска помощ.
 • Своевременното откриване на зрителни проблеми и тяхното коригиране е от голямо значение.
 • Възпитаване у детето на навик за правилно телодържане и правилна поза при четене, писане, хранене, гледане на телевизия, ходене, стоене – детето не трябва да чете или да гледа телевизия легнало по корем;
 • Осигуряванена самостоятелно легло, равно и достатъчно твърдо, без възглавница или с ниска възглавница;
 • Приучване към правилно лежане по време на съня – най-полезно е положението по гръб с изпънати край тялото ръце, а най-неблагоприятно е положението на една страна със свити към корема крака;
 • Осигуряване на подходящи условия за четене и писане, така че светлината да идва отляво;
 • Съблюдаване на правилния седеж на детето при четене и писане – тялото на ученика трябва да бъде изправено, главата леко наклонена напред, лактите свободно да опират на масата, а краката да бъдат свити под прав ъгъл в коленете и да опират с цялото стъпало на пода;
 • Приучаване на детето да носи раница на гръб на двете рамена;
 • Носене на свободни дрехи и удобни обувки;
 • Осигуряване на възможност детето да спортува – това е от съществено значение както за физическото, така и за психическото развитие на детето – физическите упражнения съдействат за правилното оформяне на гръбначния стълб и укрепват гръбначната мускулатура;
 • Редовно посещаване на профилактични прегледи – ранното откриване на гръбначните деформации

Гръбначни изкривявания – Упражнения

Ранното откриване на гръбначните изкривявания значително повишава възможностите за тяхното коригиране чрез комплекс от специални упражнения. На учениците се препоръчва да се включат в групи по изправителна гимнастика или провеждат заниманията по лечебна физкултура в домашна обстановка.

Лекари, провеждащи профилактика срещу учебна преумора, неврози, гръбначни изкривявания препоръчват спазването на ежедневен график за управление на времето за умствен труд и спорт. Според този график, при най-малките ученици (1-2 клас) времето за самоподготовка у дома трябва да е не повече от 1 час, а игрите и спортуването – не по-малко от 3 часа дневно. Разпределението на това време се променя с нарастване на възрастта на учениците, като при 3-токласниците и 4-токласниците подготовката у дома не трябва да е повече от час и половина, а спортуването и игрите на открито – не по малко от два часа и половина.

Стройното и добре развито тяло и правилната телесна стойка винаги будят възхищение. Нормалната стойка на тялото е:

 • с изправена глава;
 • издаден леко напред гръден кош;
 • изтеглени назад рамене;
 • с прибран корем;
 • изправени колене.

Правилното телодържане се възпитава през целия училищен период. От най-ранна възраст у детето трябва да се изграждат навици за правилно телодържане при седене, ходене и стоеж. Правилната стойка осигурява естетичен външен вид, добро здраве и самочувствие.

Гръбначни изкривявания в детските и учебни заведения профилактика, чрез гимнастика за здраве – gimnastika.eu

За връзка с нас може да използвате следните КОНТАКТИ