Кинезитерапия при луксация и изкълчване

Кинезитерапия при луксация и изкълчване цели да възвърне стабилността и функцията на ставата. Първоначално се започва с мускулна стабилизация на ставата, засилване на мускулатура във възможния ограничен на първо време обем на движение. По-късно при добре изградена мускулна сила се увеличава постепенно и обема на движение до пълния възможен.

Кинезитерапия при луксация

Периодите на възстановяване и използваните средства са сходни с тези, както при разкъсване на връзки. Първоначално се започва с мускулна стабилизация на ставата, засилване на мускулатура във възможния ограничен, на първо време, обем на движение. Избягване на движението, причина за луксиране на ставата. Проксималана стабилизация на крайника – правилен стереотип на движение на целия крайник. По-късно при добре изградена мускулна сила се увеличава постепенно и обема на движение до пълния възможен. След което се започва и със специфичната тренировка за съответния спорт. Първоначално с ниска интензивност и повторения, по-късно и с покачване на натоварването.

Ранен възстановителен период

  • Най-напред се гони мускулна стабилизация за съответната става – чрез засилване на мускулатурата – изометрично, последвано от динамично в определения обем на движение, тъй като в началото не се позволява пълна свобода на движение. Постепенно се включват, тежести, ластици;
  • Активни движения в определения обем на движение, за момента – подържане мобилността на ставата и предпазване от контрактури;
  • Функционални движения се включват възможно най-рано. Упражнения от затворена кинетична верига – за трениране на проприорецепцията и стабилизацията на ставата и целия крайник.

Късен възстановителен период , преход към тренировка

  • Упражненията вече се извършват с по-голямо съпротивление и тежести;
  • В пълен обем на движение и в посоката на ограничаваното движение;
  • От затворена кинетична верига – преобладават упражненията, особено ако травмата е на долен крайник;
  • Включване на плиометрични упражнения – смяна на концнтрично с ексцентрично натоварване – подскоци, скоци, отсечки със смяна на посоката, видове тичане, спринтови отсечки, за долен крайник. Хвърляния – за горен крайник;
  • Спортно-специфична насоченост за съответния спорт;
  • Трениране на издръжливостта – аеробни натоварвания.

Изкълчването е моментно, частично разместване на ставните повърхнини една спрямо друга. Докато луксацията е пълно разместване на ставните повърхнини, често съпроводено с разкъсване на връзки и околставните меки тъкани. Не се връща спонтанно и има нужда от наместване от травматолог. Луксациите са често срещани в рамото, лакътя, пръстите на ръката и коляното капаче. Частична луксация се наблюдава в коляното, глезена.

След наместването на ставата обикновено се имобилизира в шина за определен период от време (1-6 седмици).

Полезно и интересно видео за мен като кинезитерапевт, може да видите във видео канала ми за кинезитерапия кинезиотейпинг и гимнастика за здраве 

Видовете кинезитерапия които предлагаме може да видите в страницата ни УСЛУГИ

За връзка с нас, моля използвайте КОНТАКТИ