Кинезитерапия при сколиоза видове и степени на изкривяване

Кинезитерапия при сколиоза видове и степени на изкривяване, методика и цел.

Кинезитерапия при сколиоза

Сколиозите са странични изкривявания на гръбначния стълб във фронталната равнина.

Видове сколиози според класификация на Джеймс

  1. Неструкторни – всички сколиози, които са се получили от неправилна стойка;
  2. Преминаващи стуктурни сколиози, които са причинени от възпалителен процес в близост до гръбначен стълб;
  3. Структурни сколиози, които са:
  • Идиопатични – с неизяснена етиология, те са около 70% от всички сколиози;
  • Инфантилен тип – 1-3 г. Те са: резолвин – спонтанно излекувани деформации и изкривявания с прогресиращ характер;
  • Адолесцентен тип (подрастващ) от 4-11 г.;
  • Адултен (възрастен) – юноши и девойки след 17 г. Не прогресират;
  • Конгинетален (вроден) тип – проявява се след раждане с нарушения в костообразуването;
  • Нервно-мускулни сколиози – в резултат от нарушения в инервацията;
  • Синдром на Марфан – съединително-тъканна неустойчивост;
  • Синдроми на малформации;
  • Сколиози от травми;
  • Ятрогенни сколиози – при сърдечни операции;
  • Сколиози при скъсяване на единия долен крайник.

Кинезитерапия при сколиоза – Класификация на видове сколиози според:

  • Посока на изкривяването – левостранни и десностранни;
  • Локализация – шийни, гръдни, шийно-гръдни, гръднопоясни и други;
  • Брой кривини – единични и множественни;
  • Наличие на торзио на прешлените – с и без торзио напрешлените;
  • Възможност за коригиране – с и без възможности за коригиране на деформацията;
  • Степен на изкривяването.

Сколиозите според степента на изкривяването биват:

Пресколиозни състояния или нарушена стойка, които се дължат на слабост на мускулатурата на трупа. Коригират се чрез мобилизиране на мускулатурата.

Първа степен – 5-150

Коригира се при водоравен наклон. Изкривяването е явно забележимо, но деформацията не е фиксирана. Движенията на гръбначния стълб са запазени и асиметрията е малка. Няма изменение в костния скелет и торзия на прешлените. Лечението е консервативно комплесно – Кинезитерапия при сколиоза с всички активни и пасивни средсва.

Втора степен – 15-300

Не се коригира при водоравен наклон. Започват структорни промени на прешлените и ребрата. Развиват се компенсаторни криви. Движенията на гръбначния стълб са ограничени и се комбинират с лека торзия на прешлените. Активната корекция на изкривяването е невъзможна, а при пасивен натиск е минимална. Изкривяването се коригира при вис на шведска стена. За да се спре деформацията е необходимо комплексно и упорито лечение с активна Кинезитерапия при сколиоза и ортотични средства – корсети, ластици, лумбостати и други.

Трета степен – 30-450

При водоравен наклон се отдеференцира ребреният гибус. Изкривяването е силно изразено и трудно се поддава на корекция. Вторичните криви също са регидни. Налице е деформация на прешлените и ребрата, като торзията на прешлените е значителна. Ребреният гибус не се поддава на пасивна корекция. Намален е предно-задният диаметър на гръдния кош и е затруднена функцията на органите в гръдната клетка. Тази степен е най-трудна за лечение. При нея се комбинират активни и пасивни средства на кинезитерапията с корсетолечение. Прилага се и оперативно лечение.

Четвърта степеннад 450

Деформацията е силно изразена в съчетание с торзио на прешлените и ребрен гибус. Намален е предно-задният диаметър на гръдния кош и са изместени органите в гръдната клетка, нарушава се тяхната функция. Лечението е предимно оперативно, предшествано от активна кинезитерапия и ортотични средства.

Методика на кинезитерапията

Средствата за лечение на гръбначните изкривявания са активни и пасивни. Активните средства се използват широко като профилактично и лечебно средство при пресколиозите, сколиозите първа и втора степен, а така също и за подпомагане на оперативното и ортостатичното лечение при изкривявания трета и четвърта степен. Основната цел на кинезитерапията е възстановяване на правилното телодържане и стимулиране на психо-физическото развитие на децата.

Основните задачи на кинезитерапевта са:

  1. Общо укрепване на организма;
  2. Психо-емоциално въздействие;
  3. Възстановяване на нормалните взаимоотношения между прешлените;
  4. Преодоляване на мускулния дисбаланс;
  5. Създаване на здрав мускулен корсет;
  6. Възстановяване на правилния навик за телодържане.

Средствата, които се използват за кинезитерапия при сколиоза:

I. Общоразвиващи средства:

  • Общоразвиващи упражнения;
  • Елементи от спорт – плуване и спортове, стимулиращи равновесните реакции.

II. Целенасочени (специални) средства – активни средсва на КТ:

1. Изправителни упражнения:

Упражнения за изтегляне на гръбначен стълб:

  • чрез активна мобилизация на ГС – извършват се от различни изходни положения;
  • чрез ключовата позиция на главата;
  • чрез изтегляне на гръбначния стълб по надлъжната ос от отбременена позиция.

Упражнениния за подобряване на мускулната сила:

  • изометрични упражнения за слабите мускули;
  • симетрични и асиметрични – при първа степен сколиоза упражненията са симетрични, а при втора и трета степен преобладават асиметричните упражнения;
  • упражнения срещу дозирано съпротивлиние с помощта на гирички, тежести и ластици.

Упражнениния за преодоляване на мускулния дисбаланс:

  • ПИР за скъсените мускули;
  • стречинг упражнения;
  • стречинг упражнения по F. Mezieres.

Упражнения за създаване на правилно телодържане:

  • носене на предмети на главата;
  • поставяне на ръце зад главата;
  • съчетаване на упражненията с мануална корекция.

Упражнения за равновесие и координация от различни изходни положения.

2. Дихателни упражнени:

  • прилагат се динамични и статични дихателни упражнения;
  • диафрагмално дишане;
  • гръдно дишане.

Броят на дихателните упражнения се увеличава при сколио за втора и трета степен.

Пасивни средства на Кинезитерапия при сколиоза:

  • лечебен масаж;
  • мануална хиперкорекция;
  • различни видове екстензии;
  • корсети;
  • автохиперкорекция;
  • физиотерапевтични средства.

Противопоказани са:

  • упражнения за огъфкавяване на гръбначен стълб;
  • релаксиращи упражнения;
  • тежки силови упражнения;
  • бягане и тръскане.

Рехабилитационен алгоритъм при торакална сколиоза първа степен:

Измерване подвижнастта на цервикален, торакален и лумбален дял на гръбначния стълб и подвижнастта на гръдния кош

Извършва се чрез тетовете на Отт, Том Майер, Шобер, четириъгълника на Мушков и мануален-мускулен тест на коремна, гръбна и седалищна мускулатура.

Кинезитерапия за подобряване на стойката и създаване на здрав мускулен корсет

Прилагат се упражнения, коригиращи стойката и походката; дихателни упражнения – статични и динамични, диафрагмално дишане и със задържане при изометричните упражнения; упражнения за изтегляне и мобилизиране на гръбначния стълб от тилен лег; изометрични упражнения за засилване на глутеалната, коремната и гръбната мускулатура; упражнения за равновесие и координация с голяма терапевтична топка (Fitball); стречинг за скъсените мускули; ПИР за скъсените мускули и с шиокруралната мускулатура, m.qadratus lumborum, m.trapezius, m.erector spinae, m. levator scapulae; упражнения за мускулна сила; упражнения с уреди и на уреди – гирички, ластик, швеoска стена; упражнения за правилно телодържание и равновесие.

Физикална терапия за стимулиране на трофиката и подобряване на мускулния тонус:

прилага се електростимулация върху слабата и отпусната мускулатура за стимулиране на мускулите.

Елементи от спортове

Плуване редува се с кинезитерапията в различни дни.

Методически указания.

Специалните упражнения се дават от облекчено изходно положение за гръбначния стълб – тилен лег, лицев лег и колянна опора. За да не се задълбочава лордозата по време на процедурата по КТ се работи от изходно положение свит тилен лег, т.е. със сгънати долни крайници в коленни и тазобедрени стави. Упражненията се изпълняват бавно и правилно, като много важно условие е дихателните упражнения да съпровождат останалите, тъй като дишането подобрява не само функцията на дихателния апарат, но оказва благоприятно влияние върху гръбначния стълб и гръдния кош.

Може да прочетете и другите ми публикации по темата:

Кинезитерапия при гръбначни изкривявания

Какво представлява гръбначният стълб – сколиоза, кифоза, лордоза

Гръбначни изкривявания в детски и учебни заведения

Кинезитерапевтична програма за възстановяване

Полезна информация, която може да използвате

Снимки за сколиоза може да намерите на този линк в Google

Повече информация за сколиоза, може да намерите в Свободната енциклопедия Уикипедия.

Полезни видео клипове с упражнения за коляно и предна кръстна връзка, които може да правите в къщи:

Overcoming a severe spinal deformity

CHEERLEADER with *Scoliosis* Finds RELIEF from Chiropractic CRACK

How to fix scoliosis naturally in 4 minutes a day

Scoliosis Treatment in Houston Doctor Referred San Antonio Patient With After 3 Years Failed PT

Полезно и интересно видео за мен като кинезитерапевт, може да видите във видео канала ми за кинезитерапия кинезиотейпинг и гимнастика за здраве 

Видовете кинезитерапия които предлагаме може да видите в страницата ни УСЛУГИ

За интересни и полезни материали може да посетите сайта ми за ГИМНАСТИКА ЗА ЗДРАВЕ

Още полезни и интересни материали за кинезитерапия, може да намерите в нашите ПУБЛИКАЦИИ

Не се колебайте да ми пишите или директно да ми се обадите, ако имате въпроси свързани с операция на предни кръстни връзки на коляно.

За връзка с нас, моля използвайте КОНТАКТИ