За нас

Кинезитерапия при фрактури в областта на колянна става – видове лечения

Кинезитерапия при фрактури в областта на колянна става – видове лечения

Кинезитерапия при фрактури в областта на колянна става

Особености на кинезитерапията при вътре ставни счупвания в зависимост от приложеното лечение:

  • Консервативно лечение – гипсова имобилизация или брейс, като периодът на имобилизация е с тенденция за максимално съкращаване, но може да е в рамките на 30 – 45 дни. По време на гипсовата имобилзиация се избягват интензивни контракции на мускулатурата на бедрото и подбедрицата под гипса, за да не се предизвика компресия м/у ставните повърхности. През този период е важно да се намали отока с оточно изходно положение, подобряване на трофиката (локално), което се постига с ритмични движения на глезенна става, пръстите на крака и ТБС, леки изометрични контракции, целящи релаксация на мускулите под гипса.

Директна скелетна екстензия (ДСЕ) – през calcaneus за 30 – 40 дни и се последва от имобилизация, която да позволява сваляне и леки движения. По време на ДЕС се позволява мобилизация на пателата, масаж на подбедрицата.

През следимобилизационния период

се търси постепенно възстановяване на функцията на КС. Кинезитерапевтичната процедура през ранния период е насочена към намаляване на болката, отока, преодоляване на мускулния дисбаланс, постепенно увеличаване на ОД, като успоредно вървят остео- и артрокинематиката. Важен момент тук е нормалната функция на art patellofemoralis.

Процедурата може да започне във водна среда, където движенията са по-лесни. Може да се приложи аналитичен масаж (включващ релаксиращи техники за m. rectus femoris и ишиокруралната мускулатира, и стимолиращ за вастусите, обработка на лумбалния дял с оглед подобряване на инервацията), техники за мобилизация първо от позиция на релаксация в безболезнен обем на движение, а по-късно в крайно възможните физиологични движения, техники за ПИР за m. rectus femoris и ишиокруралната мускулатира, упражнения в суспенсия в безболезнени граници, упр. с помощ и пас. упр., упр. с автопомощ, упр от облекчено изходно положение, упр с/у гравитация. Когато още ставата е болезнена може да се работи в изометричен режим за напрягане на бедрената мускулатура. Даваме активни, свободни движения ц/у гравитация накрая. При добър ОД може да се включи и велоергометър, упр. в затворена кинетична верига, повдигане на пръсти и на пети.

Аналитична тренировка за отделните части на m. quadriceps femoris.

– За vastus medialis при флексия на ТБС и външна ротация – работи се в последните градуси на екстензията;

– За vastus lateralis – флексия в ТБС + вътрешна ротация;

– За целия quadriceps – 135 градуса ъгъл м/у тялото и бедрото и флексия в КС.

  • Оперативно лечение – метална остеосинтеза, която обикновено се допълва с външна имобилизация (брейс). Оперативното лечение позволява свобода на движение в КС непосредствено след имобилизацията, максимално ранни движения в рамките на бесболесненост, търсещи релаксация. Частично обременяване след 60 ден, а пълно – след 3 месец.