ВъзстановяванеЗа насКинезитерапевтКинезитерапияКинезитерапия при фрактуриКинезитерапия след операцияРехабилитация

Кинезитерапия при фрактури в областта на колянна става – видове счупвания

Кинезитерапия при фрактури в областта на колянна става – видове счупвания полезна информация за всеки добър кинезитерапевт.

Кинезитерапия при фрактури на колянна става

Кинезитерапия при фрактури
Кинезитерапия при фрактури

Счупвания на пателата

При тази травма има оток в колянната става и при опит за активно екстензиране се получават остри болки и движението в ставата е непълно. При неразместените фрактури се прилага консервативно лечение. Увредения крайник се имобилзиира в гипсов крачол при 10 градуса флексия за 40 дни. През имобилизационния период се прилагат общи рехабилитационни упражнения и дихателни упражнения, активни упражнения за здравия крак и за имобилизирания – активни упражнения за глезенна става и пръстите.

Към 3 – 4 ден след отзвучаване на острата болка и отока могат да се включат леки контракции за квадрицепса. Към края на втората седмица се разрешава частично или пълно обременяване. През след имобилизационния период се цели първо възстановяване на пълния ОД в КС и силата на m. quadriceps femoris. При разместени фрактури се прилага оперативно лечение със серкаш по Вебер. Пателата сраства за 30 – 60дни. Ако е постигната стабилна фиксация може коляното да се движи свободно. А при нестабилните се поставя допулнително тутор за около 30 дни. Функцията на КС се възстановява за около 1 – 2 месеца след свалянето на имобилизацията. Упражнения с/у съпротивление при фл. 30 – 100 градуса се прилага внимателно, защото в този диапазон има голяма компресия в art patellofemoralis. При движенията в КС се включва максимално рано мобилизация на пателата, което стомоулира движенията и при фл. и екст. При раздробени счупвания се прави patellaectomia.

Счупвания в горната трета на тибиата

Това са тежки увреди, при които се засягат медиалния и латералния кондил на тибиата. По-често се уврежда латералния. Лечението е предимно консервативно. След репозиция кракът се поставя в гипсов тутор за 45 дни. След свалянето на гипсовата превръзка усилията са насочени към възстановяване на функциите на КС. Обременяването на крайника не бива да започва по-рано от 2 месец от деня на счупването. Всички упрaжнения създаващи ножични, торзионни усилия в мястото на счупване се избягват.

При нестабилни фрактури се прилага оперативно лечение с метална остеосинтеза(интрамедуларна) с винтове и плаки, които изискват за около 30 дни ортеза или брейс. Разрешени са ранни движения в КС и ГлС. При застопоряваща интрамедуларна остеосинтеза за свободни КС и ГлС – това е и най-стабилната остеосинтеза. Позволява ранно обременяване – след 20 ден. При открити счупвания се налага външна фиксация. Външният фиксатор позволява движения в КС и ГлС и в зависимост от вида му се позволява по-ранно обременяване на крайника.

Кинезитерапия при фрактури се определя от няколко фактора:

 • ПК анализ за състоянието на травмирания крайник
 • Биомеханични характеристики на фиксацията
 • Индивидуални особености на пациента

Цел на кинезитерапията: максимално възстановяване на функцията на счупения крайник.

Периоди на лечение при външна фиксация (ВФ):

 • Ранен следоперативен период (1 – 10 ден)
 • Късен следоперативен период (10 – 30/35 ден)
 • Функционално поддържащ (30 – 35 ден сваляне на апарата – 90/120 ден функционално възстановяване)

Кинезитерапия при фрактури – Задачи на Кинезитерапевта:

 • Общо тонизиране на организма и положително психо-емоционално повлияване
 • Преодоляване на острия болкови синдром
 • Подобряване трофиката и стимулиране на резорбцията на отока и регенеративните процеси
 • Адаптиране на болния към външния фиксатор
 • Преодоляване на мускулния дисбаланс – склонни към повишаване на тонуса са плантарните флектори на ГлС (triceps surae, m. tibialis posterior, флексорите на пръстите и палеца); m. fibularis longs et brevis са склонни и към повишаване, и към понижаване на м. тонус; екстензорите на пръстите и палеца и на ГлС дорз. фл. са склонни към понижаване на м. тонус (ext. Digitorum longus et brevis, ext. Halucis longus et brevis, m. tibialis anterior)
 • Възстановяване на ОД в КС и ГлС
 • Профилактика на усложненията
 • Подготовка и вертикализация на болния
 • Обучение в ходене с помощни средства (подмишнични патерици)

Минимално протективна фаза при вътре и извънставните счупвания.

Задачите на кинезитерапията са насочени към възстановяване на подвижността и нормалната функция на крайника. Работи се за издръжливост и усъвършенстване на модели чрез нарастваши по натоварване упражнения за издръжливост, функционални упражнения в затворена кинетична верига, равновесни упражнения. Като към края се включват и модели от ежедневни и спортни дейности.

Полезно и интересно видео за мен като кинезитерапевт, може да видите във видео канала ми за кинезитерапия кинезиотейпинг и гимнастика за здраве 

Видовете кинезитерапия които предлагаме може да видите в страницата ни УСЛУГИ

За връзка с нас, моля използвайте КОНТАКТИ

Още полезни и интересни материали за кинезитерапия, може да намерите в нашите ПУБЛИКАЦИИ

Надяваме се, че сме Ви полезни!

Очаквайте и следващите ни публикации!