За нас

Кинезитерапия при фрактури в областта на колянна става

Кинезитерапия при фрактури в областта на колянна става

Здравейте ще публикуваме няколко статии за кинезитерапия при фрактури в областта на колянна става, които се надяваме да Ви бъдат полезни.

Фрактурите в областта на колянна става (КС) се получават по директен или индиректен механизъм. Съпровождат се с голям оток, кръвоизлив и силни болки в областта на колянната става.

Програмата на кинезитерапевта зависи от вида и локализацията на фрактурите, положението на фрагментите и начина на лечение. При всички случаи стремежът е към ранно раздвижване на ставата и значително по-късното и обременяване.

Пряко отрицателно влияние върху функцията на коляното имат следните счупвания:

  • Счупване на диафизата на бедрото – когато се е наложило в процеса на лечение директна екстензия или имобилизация
  • Супракондилни фрактури на бедрената кост – те са в значителна близост до ставата и я засягат в следствие на хематом, имобилизация
  • Счупвания засягащи самата КС и пателата – има директно отрицателно въздействие в/у ставата
  • Счупване в горната една трета на тибиата или фибулата

Заключителната позиция – екстензия на КС + външна ротация на тибиата. В тази позиция коляното е най-стабилно и плъзгащите движения почти липсват.

Поза на покой – 25 градуса флексия в КС

Капсулен модел – флексия и екстензия

Усещане в края на пасивния обем на движение (end feel):

  • Флексия – мек или твърд end feel – лимитиращите фактори могат да бъдат: притискане (подбедрица – бедро или пета – глутеус), стречинг: lig. cruciatum ant, lig cr. post, m. rectus femoris
  • Екстензия – твърд (стречинг) – лимитиращи фактори – lig. Crucatum post ant, lig cr. post., lig. Collaterale tibiale, lig. Collaterale fibulare, lig. Popliteum obliquum, ставната капсула – задна част, мускулите флексори.
  • Вътрешна ротация – твърд (стречинг) – лимитиращи фактори – lig. c post., lig cr. ant.,
  • Външна ротация – твърд (стречинг) – лимитиращи фактори – lig. collaterale tibiale, lig collaterale fibulare

Програмата на кинезитерапията при фрактурите зависи от това дали имаме вътре ставни счупвания или извън ставни такива. При извън ставните счупвания е възможно по-ранно обременяване по оста на крайника. Докато при вътре ставните фрактури принципът е ранно движение, но по-късно обременяване. Целта е максимално анатомично възстановяване и профилактика на гонартрозата.

Очаквайте и следващите ни публикации за фрактура на колянната става, които ще бъдат за видовете на лечението и травмите.