КОНТАКТИ С НАС

За връзка с мен кинезитерапевт Таня Груева-Панчева, моля използвайте следните контакти:

Мобилен телефон: +359 885 267 483

Електронна поща: tgrueva2000@gmail.com