ВъзстановяванеКинезитерапия

Проприоцепция и проприоцептивна тренировка

Проприоцепция и проприоцептивна тренировка – монография на Таня Светославова Груева-Панчева, доктор, преподавател в НСА „Васил Левски“ – София.

Проприоцепция

Проприоцепция се отнася до способността да усещаме  във всеки един момент собственото си тяло в пространството. Важно е да се отбележи, че проприоцепцията се отнася както за съзнателния усет за тялото в пространството:

 • усет за позиция;
 • усет за движение;
 • усет за натоварване.

Така и за несъзнателния компонент на движенията (рефлексен контрол върху мускулния тонус и определена позиция).

Проприоцепция е усещането на тялото в пространството. Тялото реагира  на външен стрес чрез определена ставна позиция или дадено движение в ставата. Усетът за движение или ставна позиция всъщност набляга на това как се изпълнява дадено движение в качествено отношение и чрез проприоцептивния усет (за позиция или движение) действието става плавно и прецизно.

Проприоцепция се развива през целия живот на човека, но степента на усъвършенстването й зависи най-вече от двигателната активност на индивида, честотата му на занимания със спортна дейност и наличието на остри или хронични травми и заболявания.

Динамичната и гъвкава природа на проприоцепцията може да се използва за „преобучение“ на главния мозък да „разпознава“ и пренастройва двигателния потенциал на пациентите. Това е основата, на която се базира популярността на проприоцептивната тренировка и заложените в нея упражнения, включени като част от рехабилитационната програма на пациентите.

Проприоцептивна тренировка

Целта при проприоцептивните упражнения е превръщането на определено движение в навик, на чиято база да се изгради сложно координирано движение и при надграждане да се запази точността и акуратното изпълнение.

Ползотворното влияние на проприоцептивната тренировка върху качеството на движение, постуралния контрол и равновесието, става все по-обосновано сред научните среди, благодарение на дългогодишни анализи върху възстановителното й въздействие при редица мускулно-скелетни и спортни травми. Вниманието на специалистите е насочено към изграждане на интегрален подход за пълноценно и функционално възвръщане на индивида към нормално ежедневие след претърпяна травма. Важна роля в цялостното възстановяване играят именно проприоцепцията и нервно-мускулният контрол.

Проприоцепция и нервно-мускулен контрол на долен крайник

Целта на настоящата монография е да разгледа и представи фундаменталните принципи на действие на проприоцепцията и моторния контрол като част от сензо-моторната система. Както и незаменимият ефект на проприоцептивната тренировка за справяне с наличния при множество травми и клинични състояния проприоцептивен дефицит.

В книгата са събрани и описани проучвания на водещи съвременни и от близкото минало специалисти в областта. Както и собствен клиничен и практичен опит на автора. Разглежда се всеобхватно същността, принципа на действие и факторите, влияещи директно и индиректно върху проприоцепцията. Първоначален интерес за научните среди е представлявал механизмът на действие на проприоцепцията, а през последните години изследователите фокусират анализите си върху проявата на проприоцептивен дефицит, начините за преодоляването му, въздействие и профилактика чрез проприоцептивна тренировка.

Предложеното съдържание предоставя научно-обоснована теоретична информация за положителното влияние на проприоцептивната тренировка в широк набор от клинични нозологии. Описани са подробно редица методики и техники на проприоцептивна тренировка, практически особености и фази на моторно обучение. Представен е и задълбочен авторски подход за проприоцептивна тренировка при нестабилност в глезенно-ходилния комплекс и колянна става. Бихме искали да обогатим съвременните виждания за физиотерапевтично възстановяване при увреди на долен крайник. Както и да обърнем внимание върху общото действие на долната кинетична верига успоредно с третирането на локалния проблем.

Представеният материал би представлял интерес за всички клинични специалисти, работещи професионално в области като:

 • физиотерапия;
 • спортна медицина;
 • физикална и рехабилитационна медицина;
 • ортопедия и травматология.
 • треньори
 • кондиционни треньори
 • активно спортуващи хора
 • професионални спортисти

За Автора: Таня Светославова Груева-Панчева, доктор

Бивш дългогодишен спортист по художествена гимнастика, където постига няколко републикански титли с ансамбъла на клуб „Левски“. Така придобива и звание „Майстор на спорта“.

Дипломира се в НСА „В. Левски“ през 2002 г. с бакалавърска степен по кинезитерапия. През 2005 г. завършва магистратура в католическия университет в Leuven/Belgium с насоченост в мускулно-скелетната рехабилитация и спортната физиотерапия.

От 2010 г. започва да се занимава с преподавателска дейност в НСА „В. Левски“, в катедра „Теория и Методика на Кинезитерапията“. По-късно през 2015 г. успешно защитава и докторската си дисертация и придобива ОНС „Доктор“. Надгражда теоретичните си знания завършвайки редица специализирани курсове за повишаване на квалификацията. Взима участие в множество национални и международни конференции и конгреси. Автор е на редица научни публикации в специализирани списания. Съавтор в два учебника в областта на диагностичната и мускулно-скелетна кинезитерапия. Участва в няколко международни Еразъм програми и различни научно-изследователски и образователни проекти.

Член е на асоциацията на физиотерапевтите в България (АФБ) и чрез нея е член на Световната конфедерация по физиотерапия (WCPT).

Има дългогодишен практически опит при заболявания и травми на опорно-двигателния апарат, мускулно-скелетните дисфункции и спортните травми.

Владее английски, испански и руски език – писмено и говоримо.

Как да си купите книгата, която е с цена от 15 лева:

 • Директно от мен след предварителна уговорка и възможност за това;
 • Чрез доставка с куриер на Спиди или Еконт до офис или адрес. За да Ви изпратя книгата е нобходимо да ми напишете: адрес или офис за доставка, две имена и телефонен номер, искате ли преглед на доставката и sms известяване. Цената на доставката е за Ваша сметка.

За поръчка ми пишете на Viber: 0885267483 или e-mail: tgrueva2000@gmail.com

Проприоцепция полезна информация, която може да използвате

Снимки за проприоцепция може да намерите на този линк в Google

Повече информация за проприоцепция, може да намерите в Свободната енциклопедия Уикипедия.

Полезни видео клипове с упражнения за проприоцепция и упражнения, които може да правите в къщи:

Shoulder Exercise – The Four Cardinal Planes – Kinetic Health

21 exercices de base proprioception bas du corps

Shoulder (glenohumoral joint) stability exercise

Полезно и интересно видео за мен като кинезитерапевт, може да видите във видео канала ми за кинезитерапия кинезиотейпинг и гимнастика за здраве 

Видовете кинезитерапия които предлагаме може да видите в страницата ни УСЛУГИ

За интересни и полезни материали може да посетите сайта ми за ГИМНАСТИКА ЗА ЗДРАВЕ

Още полезни и интересни материали за кинезитерапия, може да намерите в нашите ПУБЛИКАЦИИ

Не се колебайте да ми пишите или директно да ми се обадите, ако имате въпроси свързани с проприоцепция и проприоцептивна тренировка с подходящите упражнения.

За връзка с нас, моля използвайте КОНТАКТИ