Гръбначни изкривявания

Гръбначни изкривявания при деца и възрастни. Лекуването им с упражнения, чрез кинезитерапия от добър кинезитерапевт с голям опит в центъра на София.

ВъзстановяванеГръбначни изкривяванияКинезитерапевтКинезитерапияКинезитерапия при гръбначни изкривяванияРехабилитация

Кинезитерапия при сколиоза видове и степени на изкривяване

Кинезитерапия при сколиоза видове и степени на изкривяване, методика и цел.

Read More