коляно

Коляно кинезитерапия с упражнения от добър кинезитерапевт с голям професионален опит, преподавател в Национална Спортна Академия.