Рехабилитация на коляно след операция

Рехабилитация на коляно след операция кинезитерапия с упражнения от добър кинезитерапевт с голям професионален опит, преподавател в Национална Спортна Академия.