Функционална диагностика

Функционална диагностика за възстановяване с упражнения от кинезитерапия в София от добър кинезитерапевт с голям професионален опит, преподавател в НСА